Powered by Smartsupp
Producenci
Polecane produkty
Biurko Marylou Bellamy
Biurko Marylou Bellamy

950,00 zł

szt.
Dywan Bubbly Soft Pink Lorena Canals
Dywan Bubbly Soft Pink Lorena Canals

501,00 zł

szt.
Dywan Puffy Dream Blue Lorena Canals
Dywan Puffy Dream Blue Lorena Canals

760,00 zł

szt.
Komoda sześcioszufladowa Lotta Bellamy
Komoda sześcioszufladowa Lotta Bellamy

1 560,00 zł

szt.
Komplet mebli Swing Pinio
Komplet mebli Swing Pinio

4 947,00 zł

szt.
Szafa trzydrzwiowa Marylou Bellamy
Szafa trzydrzwiowa Marylou Bellamy

2 280,00 zł

szt.
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Studio Barw

Sklep Internetowy Studio Barw działający pod adresem www.studiobarw.com stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez , prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą , zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, prowadzoną przez ministra właściwego ds. gospodarki,  , zwaną w niniejszym regulaminie Studio Barw.

Dane kontaktowe:

 

CAPABILITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adama Mickiewicza 29
40-085 Katowice, Polska

NIP 6492311067

REGON: 369143794

KRS: 0000712057

biuro@studiobarw.com

tel: +48 797045126


2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a) Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.studiobarw.com, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów Produktów oferowanych przez Studio Barw;
b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym;
c) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
d) Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz nadane na adres pod którym zamówienie powinno zostać zrealizowane. Do czasu realizacji zamówienia należy dodać czas dostawy przewoźnika;
e) Koszyk (ang. Cart) – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia;
f) Produkt – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 
g) Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat Produktu;

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Studio Barw, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym Studio Barw, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów oraz uprawnienia Klienta.
2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu studiobarw.com/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz regulaminu sprzedaży Towarów (ogólne warunki umowy) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego Studio Barw oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
4. Użytkownika Sklepu Internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób uciążliwy dla Studia Barw oraz innych Klientów.
5. Treści udostępniane w ramach Strony Internetowej zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej, materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory. Także sam układ i wybór prezentowanych w Serwisach treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

§ 2. Rejestracja

1.    W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2.    Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3.    W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
4.    W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5.    Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.


§ 3. Składanie zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego za pośrednictwem strony internetowej www.studiobarw.com przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.
2. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na www.studiobarw.com, dokonać wyboru produktu, jego kolorystyki, rozmiaru itp. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
3. Wybór zamawianego Produktu przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka.
4. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu.
a) w przypadku odbioru osobistego - do momentu naciśnięcia przycisku „Zapłać”,
b) w przypadku wysyłki – do momentu naciśnięcia przycisku „Zapłać”.
5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów i usług, w tym kosztów dostawy,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy.
6. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zapłać”.
7. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Studiem Barw umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.
8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem przyjęcia przez sklep Zamówienia do systemu informatycznego Sklepu internetowego.
9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.

10. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą wpływu na konto sklepu w pełnej wysokości należności za zamówiony towar.

11. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia złożonego z powodu błędu systemu informatycznego lub innych niezależnych od sprzedawcy przyczyn

§ 4. Ceny towarów

1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.studiobarw.com i oferuje Produkty znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
a) zawierają wszelkie cła, opłaty i podatki, w tym podatek VAT i podawane są w złotych polskich; 
b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki; Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.
3. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w jego ofercie.
4. Akcje promocyjne i wyprzedażowe nie sumują się z otrzymanym kuponem rabatowym, kupon rabatowy obowiązuje tylko na nieprzecenione produkty.

5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie internetowej, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §5).

 

§ 5. Dokumenty sprzedaży

1. Do zakupu wystawiamy paragony, na życzenie fakturę VAT.

2. Faktura jest wysyłana drogą elektroniczną. Dokument elektroniczny nie wymaga podpisu i stempla.

3. Paragon wystawiany jest w dniu wysyłki ostatniej części zamówienia, jeżeli w zamówieniu są produkty różnych producentów.


Na podstawie tych dokumentów jest również realizowana gwarancja.


Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, przy czym zmiana taka nie może dotyczyć towarów objętych już przyjętym zamówieniem danego Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.


§ 6. Formy płatności

Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
a) przelewem elektronicznym; PayPal
b) przelewem elektronicznym; Blue Media S.A.
c) zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

 

d) Płatności elektroniczne za pośrednictwem Płatności Shoper – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Metody płatności”

e) Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem Płatności Shoper. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
BlueMedia S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Haffnera 6, 81-717 Sopot), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 złotych (wpłacony w całości).

2.    Termin płatności:
W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Zwroty:

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 7. Realizacja zamówień
2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3
. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

4. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej z magazynu hurtowni/producenta lub transportem producenta.
5
. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 40 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podany jest inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
6. Na wpłatę oczekujemy do 7 dni roboczych po złożeniu zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.

7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, wybór innych dostępnych w sklepie towarów). W sytuacji częściowej realizacji zamówienia z powodu braku towaru na magazynie koszty wysyłki brakującego towaru są po stronie sklepu.
8. 
Przesyłki mebli o wadze łącznej powyżej 100 kg są wysyłkami paletowymi. Oznacza to, że kurier nie wniesie takiej przesyłki do mieszkania. W tym przypadku prosimy o zapewnienie pomocy przy wnoszeniu mebli do Państwa mieszkania/domu.


§ 8. Warunki reklamacji

1
. Przed odebraniem przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności kuriera, czy przesyłka, opakowanie i zawartość jest w stanie nienaruszonym. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono brak należy spisać protokół reklamacyjny w terminie 7 dni od daty dostarczenia przesyłki. Odpowiedni formularz posiada kurier. Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera uprawnia do zgłaszania reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia przesyłki.
1.2. Jeżeli klient nie będzie miał możliwości sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w ciągu trzech dni od daty dostarczenia. Jeżeli któryś z elementów będzie nosił znamiona uszkodzenia wówczas można skontaktować się z kurierem i poprosić o przyjechanie w celu spisania protokołu reklamacyjnego. W takiej sytuacji prosimy o zachowanie opakowania.
1.3. Jeżeli jakiś element mebla będzie uszkodzony lub nienależycie wykonany prosimy o niemontowanie/nieskładanie mebla, tylko poinformowanie Sklepu o zaistniałej sytuacji gdyż wówczas będzie możliwa wymiana wadliwego elementu na nowy. W przypadku gdy meble zostaną złożone z elementem wadliwym oznacza to akceptację klienta do jakości mebla i nie będzie możliwa wymiana wadliwego elementu na nowy.
1.4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2.1 Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
     a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
     b) przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
     c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
     d) żądać usunięcia wady
2.2 Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w zakładce Kontakt
2.3 Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
2.4 Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany zakładce Kontakt
2.5 Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
2.6 Okres odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi - 2 lata, liczone od dnia wydania towaru.


3. Dla ułatwienia identyfikacji Użytkownika oraz zgłaszanych problemów i żądań, rekomendowane jest, aby reklamacja określała:

a) Dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, w tym adres e-mail i numer telefonu,
b) Numer zamówienia
c) Rodzaj produktu, której reklamacja dotyczy, 
d) Zarzuty Klienta,
e) Okoliczności uzasadniające reklamację Klienta,
f) Zdjęcia przedstawiające wadę produktu

§ 9. Zwroty

1. Zgodnie z ustawą z dnia 25 grudnia 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient może w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym.
2
. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas gdy towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony i nie nosi śladów montażu oraz znajduje się w oryginalnym opakowaniu. Towar musi być zwracany w oryginalnym opakowaniu, starannie zabezpieczony na czas transportu. Przesyłki nadawane drogą kurierską bez oryginalnego opakowania oraz niewłaściwie zapakowane nie zostaną przyjęte i automatycznie odesłane do nadawcy. Jeśli towar jest zwracany za pośrednictwem firmy kurierskiej zleconej przez kupującego a paczka uległa uszkodzeniu w transporcie towar nie zostanie przyjęty do zwrotu.
3. Zwrot należności za zwrócone towary, po potrąceniu całkowitych kosztów przesyłki, nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe. Koszty odesłania towaru w całości ponosi Nabywca.

4. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, należy sporządzić i przesłać do Studia Barw, na adres biuro@studiobarw.com pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie formularza zwrotu w tym terminie.
6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Art. 38. Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 
§ 10. Postanowienia końcowe

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient powinien zgłaszać pod dane kontaktowe wskazane w ust. 1 Regulaminu. Obowiązuje postępowanie reklamacyjne wskazane w § 6.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
3. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
4. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25.12.2014.

<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-11178238363"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-11178238363'); </script>

Płatności Shoper

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl